Lisans Programı: (8 yarıyıl, 4 yıllık): Öğrenciye Lisans derecesi ve Tarih Bölümü derslerini başarı ile tamamladığını gösteren lisans diploması sağlar. Öğrenci 184 kredi saatlik teorik dersleri ve 56 saatlik uygulama (bitirme tezi) eğitimini tamamlamak zorundadır.

Yüksek Lisans Programı: (4 yarıyıl, 2 yıl+ yüksek lisans tezi): Öğrenciye yüksek lisans derecesi sağlar. Öğrenci 24 kredi saatlik dersleri, kredisiz 1 adet seminer sunar. Yüksek lisans tezini hazırlar ve jüri önünde savunur.

Doktora Programı: Tarih Bölümü Doktora Programı açılması için hazırlıklar sürmektedir.