NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

           Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan ilk bölümlerden biridir. Bölümümüz alanında uzman öğretim üyeleri ile fakültemizin hızla büyüyen bölümlerinin başında gelmektedir. Eğitim programımız, bir çok değişik dönem üzerine yoğunlaşarak öğrencilerimizin daha  farklı alanlarda çalışmalarına imkân sağlamaktadır. 

           Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim elemanlarının yaptıkları akademik çalışmalar, Türk ve Dünya Tarihinin bilinmeyen noktalarının gün yüzüne çıkarılmasına bilimsel anlamda katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Bölümde yer alan beş anabilim dalında, tarihin en eski çağlarından başlamak üzere, Eski Türk tarihi, Ortaçağ, Osmanlı siyasî, idarî ve müessese tarihi, yeni ve yakın dönem Avrupa tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanlarında akademik çalışmalar sürdürülmektedir. Tarih Bölümü düzenlemeyi plânladığı sempozyum ve seminer çalışmalarıyla, Türk ve dünya tarihçilerini buluşturmayı,  tarihî meseleleri bilimsel olarak tartışmayı amaçlamaktadır.

           Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz, kendilerine sunulan disiplinler arası program ve seçmeli ders imkânlarıyla değişik alanlarda uzmanlaşmaya yönelik tercihler yapma fırsatına kavuşacaklardır. Mezunlarımıza akademik çalışmalar için gerekli olan Osmanlıcanın çok iyi düzeyde öğretilmesi, Arapça ve Farsça gibi dillerin de seçmeli  derslerle geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu ayrıcalık onlara çeşitli kurum ve arşivlerde istihdam imkânı sağlayacaktır. Bu amaçlarla yola çıkan bölümümüz ilk olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

            Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü'nün taban puanı, birçok köklü üniversitenin taban puanlarından yüksektir, bu da bölümümüze olan yoğun ilgiyi göstermektedir. Bu ilginin nedenleri eğitim programımızın çeşitliliği, öğretim kadrosunun güçlü olmasının yanı sıra İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısında, kolay ulaşılabilir Tekirdağ ilinde olmasıdır. İstanbuldan günübirlik ulaşım imkanına sahip bölümümüze, tüm tarihçi adaylarını bekliyoruz.

             Bölümümüzde dört yılın sonunda mezun olacak öğrencilerimiz şu alanlarda çalışma imkânı bulacaklardır:

            1. Tarih Bölümleri’nde akademik kariyer

            2. Tarih Öğretmenliği

            3. Devlet ve Kurum Arşivleri

            4. Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                              

            5. Kültür Bakanlığı