Bölümümüz, öğrencilere  tarihçilik prensiplerini öğreterek, tarih ilminin konularını bir disiplin çerçevesinde inceleyebilecek yetenek ve donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak Türk ve Dünya tarihinin farklı safhalarını, bunlara etki eden dinamikleri öğrencilere aktaracak bir ders programı içeriği oluşturulması ve her dönem bu programın güncel tutulması hedeflenmektedir. Tarih bölümünün başlıca görevi bölümde okuyan öğrencilerin aldıkları dersler sonucunda tarih ve tarihçilik yönlerinin güçlü tutulması ve onların kendi fikir dünyalarını oluşturmalarına rehberlik etmektir. Türk tarihi milletimizin hafızasıdır. Tarih bölümlerinin sorumluluğu da  bu şerefli  hafızayı canlı tutarak milletimize bu hafızayı aktarmaktır. Öğrencilerimize bu sorumluluk duygusunu aşılamak temel görevlerimizden biridir.