Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, arşiv kaynaklarını temel alan,  orijinal ve temel kaynakları esas alan, farklı bölüm ve fakültelerle işbirliği kurarak öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmaya çalışan, meselelere dün, bugün ve yarın üçgeni çerçevesinde bakabilen, eleştirel ve nesnel düşünen, çağdaş yöntemlerle kendini sürekli geliştirebilen bir bölümdür.